Bereken je vergoeding of salaris

Bij de politie ben je al tijdens je opleiding in dienst. De politie betaalt je opleiding, studiemateriaal, uniform en uitrusting. Ook ontvang je een vergoeding of salaris. We hebben daar een vaste berekening voor. Bekijk hier alvast wat je gaat verdienen (let op: dit is een indicatie!).

Start de berekening

Kies je opleiding

mbo 4-politieopleiding

hbo-politieopleiding

Kies de startdatum

De startdatum staat vermeld bij de beschikbare opleidingsplaatsen op de website. Tussen inschrijving en start van de opleiding doorloop je de selectie.

Heb je op dit moment betaald werk?

Onder betaald werk valt werk in loondienst, via een uitzendbureau of als ZZP'er.

Heb je tussen ... en ... onafgebroken en minimaal 28 uur per week gewerkt?

We rekenen met je gemiddelde brutosalaris van de afgelopen 12 maanden, als je voldoet aan de volgende voorwaarden: twee jaar zonder onderbreking hebt gewerkt voor gemiddeld 28 uur per week (tenminste ter hoogte van het minimumloon).

Let op: Dit betekent dat je aaneengesloten moet hebben gewerkt (elke baan moet direct aansluiten op de vorige). Dus een periode in de WW, even geen werk of een (korte) sabbatical gelden allemaal als onderbreking, waardoor je niet in aanmerking komt voor deze berekening. Voor het vaststellen van je salaris vragen we inzicht in je salarisstroken van de afgelopen twee jaar.

Wat is je gemiddelde bruto maandsalaris over deze periode?

In deze berekening gaan we uit van het gemiddelde van je bruto maandsalaris. Let op: dit is dus het bedrag zonder vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, extra vergoedingen of toeslagen (zoals onregelmatigheidstoeslag en overwerk) of VEB-toelage (alleen voor Defensie-medewerkers).

Je bruto maandsalaris bedraagt in het eerste studiejaar:

Deze indicatie is op basis van 36 uur. Je ontvangt bovendien 8% vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. Na 1 jaar wordt je salaris verhoogd, mits je niet al op het maximale salaris bent ingestroomd bij je aanstelling.

De berekening is een indicatie. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

volgen?

Ga jij samen met ons zorgen voor veiligheid in de wijk? Check de opleidingsplaatsen en kies voor de opleiding in jouw regio. Maak er politiewerk van!